Liên hệ

 

Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
168 Phan Trọng Tuệ , Thanh Trì , Hà Nội
ĐT : 04 3681 2043 / Fax : 04 3681 2042

Hotline: 0936112313
Email: quocviet@tanphat.com