Báo giá đánh bóng sàn bê tông

Báo giá đánh bóng sàn bê tông Bạn cần chúng tôi báo giá đánh bóng sàn bê tông; báo giá đánh bóng nền bê tông. Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới Phí dịch vụ mài nền bê tông và đánh bóng sàn bê tông theo dự toán: Stt Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá VND Thành tiền VND 02 Mài sàn bê tông với 11 bước: – Mài sàn bê tông – Đánh bóng bê tông – Siêu bóng bê tông với máy móc và hóa chất mài nền bê tông chuyên dụng M2 1 Từ 50,000> 150,000 Diện tích thực tế được tính khi nghiệm thu bàn giao Đơn giá này bao gồm: – Chi phí nhân công, máy móc,khấu hao dụng cụ và thiết bị hỗ trợ. – Chi phí hoá chất chuyên dụng. – Các chi phí cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện dịch vụ Phí dịch vụ này chưa bao gồm: – Thuế GTGT 10%. Thanh toán: Lần 1: ứng 10 % >30 giá trị hợp đồng khi bên B mang vật tư thiệt bị tới công trình. Lần 2: ứng 40 % giá trị hợp đồng tiếp theo khi bên B hoàn thành 50 % khối lương công trình. Lần 3: thanh toán 50 % giá trị hợp đồng còn lại khi bên B hoàn thành 100 % khối lương công trình. Phần hỗ trợ từ công trình : Điện.- Nước. Vị trí để dụng cụ, khu đậu xe cho nhân viên Công ty TNHH TM & DV ĐT Hoàng Gia CHÚ THÍCH: Phí dịch vụ này dựa trên khu vực phải làm dịch vụ, số nhân viên và quản lý, cũng như tần suất làm việc tại các khu vực như đã đề cập ở trên. Nếu có sự thay đổi lớn nào về khu vực làm dịch vụ, chủ nhà và Công ty ĐT TM & DV Hoàng gia sẽ nhất trí thảo luận lại về phí dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button