Máy chà sàn liên hợp ROMA RM 70R

0.00

POWER SUPPLY: Battery
AUTOMATION: Automatic
OPERATION TYPE: Ride-on Scrubber
BRUSH HARDNESS: Hard brush
BRUSH STRUCTURE: Drum Type
CONTROL: CNC
Máy chà sàn liên hợp ROMA RM 70R

0.00