Máy quyét rác công nghiệp QQS200

0.00

POWER SUPPLY: Battery
AUTOMATION: Automatic
OPERATION TYPE: Ride-on Scrubber
BRUSH HARDNESS: Hard brush
BRUSH STRUCTURE: Drum Type
CONTROL: CNC
Máy quyét rác công nghiệp QQS200

0.00